FPE


Doradztwo w zarządzaniu efektywnością energetyczną w firmie – bezpłatna usługa pilotażowa, dofinansowana z UE

Fundacja Poszanowania Energii świadczy bezpłatną usługę doradczą, której celem jest poprawa efektywności wykorzystania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach. Z usługi „Doradztwo w zarządzaniu efektywnością energetyczną” realizowanej w ramach projektu "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw", skorzysta 56 przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ci otrzymają diagnozę stanu użytkowania energii w swoich przedsiębiorstwach ze wskazaniem środków, które doprowadzą do jego poprawy.

W ramach I Etapu usługi konsultanci Fundacji przygotowują audyt energetyczny przedsiębiorstwa, który na bazie analizy aktualnego stanu użytkowania energii wskaże obszary problemowe oraz pozwoli na identyfikację i rekomendację wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie. Etap II usługi to doradztwo oraz wsparcie we wdrożeniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich zainteresowanych usługą przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana skorzystaniem z nowej, pilotażowej usługi doradczej zapraszamy do kontaktu! Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 50 54 737 lub mailem mjedrzejowska@fpe.org.pl

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie PARP poświęconej usłudze.

Fundacja Poszanowania Energii rozszerzyła świadczenie usługi o kolejne lokalizacje

Fundacja wystąpiła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o zgodę na rozszerzenie świadczenia usługi na kolejne lokalizacje. Dzięki uzyskaniu zgody PARP możemy zaprosić do kontaktu z nami i wspólnego szukanie oszczędności energetycznych przedsiębiorców z województw warmińsko- mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Fundacja świadczy zatem usługę pilotażową w województwach: mazowieckim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim a teraz także w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu!

Pierwsi przedsiębiorcy zakończyli audyty energetyczne swoich firm

Przedsiębiorstwa które jako pierwsze zgłosiły się do usługi pilotażowej, zakończyły pierwszy etap odbierając Raporty z audytu energetycznego. Dzięki pracy konsultantów, Raporty pokazują jak mogą zaoszczędzić energię i poprawić efektywność energetyczną firmy.


Warunki zakwalifikowania przedsiębiorstwa do usługi pilotażowej

Pierwszym krokiem do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną, jest weryfikacja wielkości przedsiębiorstwa oraz poziomu zużycia energii. Z usługi mogą skorzystać jedynie mikro i małe przedsiębiorstwa, których roczne zużycie energii to min. 500 GJ. Z usługi nie mogą skorzystać przedsiębiorstwa, w których powyżej 25% udziałów ma samorząd terytorialny i które skorzystały z pomocy de minimis w kwocie wyższej niż 200 tys € w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, z uwzględnieniem pomocy de minimis przekazanej w ramach projektu - wartość naszej pomocy de mninimis wynosi 10 700 zł przeliczone wg. kursu euro z dnia podpisania naszej umowy. Wszystkie dane i warunki kwalifikacji są przez nas sprawdzane przed podpisaniem umowy.

Jeżeli Państwa firma spełnia powyższe warunki i jest zainteresowana skorzystaniem z usługi zapraszamy do kontaktu.   


  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017